Telekomünikasyon Kurumu (TK), 2007 yılında izleyeceği iş planını hazırladı. Kurumun gündeminde, cep telefonu numaralarının başka operatörlere aynen taşınabilmesi, numara gizlemenin ortadan kaldırılması ve yeni nesil sistemler başta olmak üzere çeşitli konulardaki düzenleme ve yetkilendirmeler bulunuyor.Cep telefonlarından rahatsız edilmeyi önlemek üzere numara gizlemenin ortadan kaldırılması konusunda da çalışma yapacak olan kurum, teknik olarak bazı santrallarda değişiklik yapılması, konunun ayrıca hukuki altyapısının oturtulması konusunda adımlar atacak.

3G olarak adlandırılan yeni nesil mobil iletişim sistemleri konusunda Türkiye'ye en uygun teknoloji ve bu alanda verilecek lisans sayısını belirlemek üzere çalışma yapacaklarını bildiren TK, bu çalışmaları da 2007 iş planına aldı. Kurumun yeni nesil teknolojilere ilişkin lisansları 2007 içinde vermesi bekleniyor.Kurumun 2007 iş planını 5 düzenleme, 4 yetkilendirme, 3 denetleme ve diğer maddeler oluşturuyor. Düzenleme maddeleri arasında kurum, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) yönetmeliği kapsamında uyumlaştırılmış ulusal standartların güncellenmesi, piyasa gözetimi laboratuvarı çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, telekomünikasyon işletmecilerine yönelik teknik düzenlemelerin yapılması, telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında yönetmeliğin güncelleştirilmesini gündemine almış durumda.Yeni yetkilendirmeler geliyorKurumun 2007’de yapacağı yetkilendirme çalışmalarını ise, genişbant telsiz erişim hizmeti işletmeciliğinin yetkilendirilmesi, IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme, sanal mobil şebeke hizmeti işletmeciliğinin yetkilendirilmesi ve karasal sayısal platform hizmeti işletmeciliğinin yetkilendirilmesi oluşturuyor.

Hazırlanan iş planına göre kurum, 2007’de genişbant telsiz erişim hizmetleri ile ilgili yetkilendirme düzenlemesini hazırlayacak ve hizmetin asgari değerini tespit edecek. Bu çalışma kapsamında TK, dünyada genişbant telsiz erişim hizmetlerinin detaylı değerlendirmesini yaparak, Türkiye’deki pazar eğilimleri ile genişbant telsiz erişim hizmetleri sunacak işletmeci sayısını belirleyecek. Bu çerçevede yetkilendirme türü, zamanı ve süresi ile işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayacak olan kurum, yetkilendirme ücretinin asgari değerinin tespitine ve yetkilendirme hazırlık işlemlerinin yapılmasına ilişkin çalışmalarını yürütecek. TK halen Türkiye’de genişbant sabit telsiz erişim hizmetlerine ilişkin test ve deneme izinleri veriyor.Telsiz erişim teknolojileri önem kazanıyorWRAN, Wi-Max, LMDS gibi genişbant telsiz erişim teknolojileri ve bu teknolojiler üzerinden sunulacak hizmetlerin öneminin her geçen gün arttığını belirten kurum, yetkilendirme çalışmalarını, yurtdışı uygulamaların yanı sıra sektör görüş ve önerilerini dikkate alarak yürütmeyi planlıyor. IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarının yetkilendirilmesi konusunda hazırladığı yetkilendirme planını temel alarak işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyecek olan kurum, ihale yöntemini oluşturacak, şartnameler ve Yetkilendirme Yönetmelik Eki’ni hazırlayacak. Asgari değerin belirlenmesi çalışmalarını yürütecek. Söz konusu taslak yetkilendirme planı, Bakanlar Kurulu’nca onaylanmasının ardından IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak.

Mobil haberleşme pazarında rekabet artacakMobil şebeke işletmecilerinin altyapıları üzerinden sunulacak “Sanal Mobil Şebeke İşletmeciliği Hizmetine” ilişkin yetkilendirmenin hazırlanmasını gündemine alan kurum, yapılacak çalışma ile yetkilendirme türü, uygulanacak usul ve esaslar ile yetkilendirme ücretinin asgari değeri gibi konuları belirleyecek. Mobil pazarda hizmet veren farklı işletmeci türlerinin tabi bulundukları mali yükümlülükler arasındaki farklılıkların, ilgili diğer kamu kurumları ile yürütülen mevzuat çalışmaları sonucunda kaldırılmasından sonra söz konusu işletmecilerin yetkilendirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanacak. Kurum, sanal mobil şebeke hizmetinin, mobil haberleşme pazarında hizmet çeşitliliğini artırma yoluyla hizmete dayalı rekabetin gelişmesini amaçlıyor.Karasal sayısal platform hizmeti işletmeciliğine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirme ücretinin asgari değerinin belirlenmesini amaçlayan kurum ayrıca çalışma kapsamında, karasal sayısal televizyon yayıncılığına (DVB-T) ek olarak telekomünikasyon hizmetleri sunabilecek karasal sayısal platform hizmeti işletmecilerinin altyapı çalışmalarına el atacak. 2006 yılında “taslak yönetmelik eki” hazırlayan kurum, kurum içi ve dışı görüşleri alarak “taslak ek”e son halini vermiş durumda. Frekans planları ve sayısal yayıncılık konusunda ülke politikasının belirlenmesi ve yol haritasının belirginleşmesine paralel olarak kurum, çalışmalarına RTÜK ve TRT ile işbirliği yaparak 2007 yılında da devam edecek.